PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مپنا (سهامي عام)
گروه مپنا (سهامي عام) ( رمپنا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:51:20
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 15,840 قیمت دیروز 15,100 تعداد معاملات 448 EPS 566
740     (%4.90) بیشترین قیمت 15,850 ارزش 40,340,424,900 P/E 27.1
قیمت پایانی 15,360 کمترین قیمت 15,200 حجم 2,548,180 حداکثر قیمت مجاز 15,850
260     (%1.72) اولین قیمت 15,550 حجم مبنا 7,228,916 حداقل قیمت مجاز 14,350
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 9:51:22   ارزش بازار (م ر) 614,400,000 تعداد سهام 40,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 5,957 15,700 15,840 64,549 1
1 500 15,680 15,850 310,095 7
1 2,000 15,600 17,300 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 15,100 14,270 15,590 1,312
6.615M
99.966B
1399/10/29 15,010 15,010 15,460 1,190
10.637M
159.713B
1399/10/27 15,800 15,770 16,800 1,071
7.411M
117.090B
1399/10/24 16,600 16,000 17,340 2,028
10.750M
178.395B
1399/10/23 16,530 16,330 16,950 1,216
5.666M
92.703B
1399/10/22 17,180 16,690 17,880 1,574
6.429M
110.230B
1399/10/21 17,560 17,000 17,610 1,814
12.074M
211.987B
1399/10/20 16,780 16,100 17,720 1,519
7.348M
123.324B
1399/10/17 16,880 16,730 17,600 1,955
7.531M
127.161B
1399/10/16 17,610 17,420 18,200 1,946
7.343M
129.300B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 523 622 253 681 258
1395/8/3 6 1395 510 622 182 681 210
1395/7/18 3 1395 510 622 56 681 59
1395/3/12 9 1394 622 501 258 1259 250
1394/12/10 12 1395 510 622 681 681 1259

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,499 (3.00%) 703
1.380M
61.858B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 41,310 (2.22%) 587
1.009M
41.725B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,435 (5.00%) 502
1.496M
31.710B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,840 (4.90%) 436
2.492M
39.452B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,870 (1.34%) 300
767,016
14.473B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 66
166,916
11.590B
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 81981299
نمابر شرکت: 22908597-8
آدرس شرکت: تهران بلوار میرداماد نبش کجور پلاک 231کدپستی 1918953651
تلفن امور سهام: -23151278و گویای سهام 23151299
نمابر امور سهام: 22908664
وب سایت امور سهام: http://stock.mapnagroup.com
مدیر عامل: آقای عباس علی آبادی