PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه‌معادن‌وفلزات‌
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ( ومعادن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:03:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,780 قیمت دیروز 14,010 تعداد معاملات 7612 EPS 618
230     (%1.64) بیشترین قیمت 14,250 ارزش 672,290,170,060 P/E 22.3
قیمت آخرین معامله 13,690 کمترین قیمت 13,330 حجم 48,797,892 حداکثر قیمت مجاز 14,710
320     (%2.28) اولین قیمت 13,330 حجم مبنا 8,708,273 حداقل قیمت مجاز 13,310
تاریخ آخرین معامله 1399/9/5 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 756,522,000 تعداد سهام 54,900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 8,794 13,700 13,700 16,980 8
1 1,531 13,680 13,710 18,480 3
3 1,280 13,670 13,720 258 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 13,780 13,330 14,250 7,612
48.798M
672.290B
1399/9/4 14,010 13,950 14,600 5,695
50.494M
707.444B
1399/9/3 14,680 14,300 15,250 8,664
50.198M
737.098B
1399/9/2 14,910 14,190 15,590 10,025
78.562M
1,171.158B
1399/9/1 14,930 14,530 14,970 10,263
125.293M
1,870.132B
1399/8/28 14,260 13,700 14,360 7,947
63.888M
910.727B
1399/8/27 13,680 13,000 13,940 9,443
65.599M
897.483B
1399/8/26 13,290 12,740 13,650 9,210
51.524M
684.985B
1399/8/25 13,370 13,270 14,270 20,329
204.720M
2,737.278B
1399/8/24 13,960 13,530 14,200 17,955
188.293M
2,628.610B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 148 100 23 163 3
1395/10/11 6 1395 131 123 25 163 1
1395/4/31 3 1395 105 176 1 163 -1
1395/3/16 12 1395 88 205 163 163 325
1395/3/16 12 1394 134 325

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 19,900 (1.14%) 8625
37.939M
751.199B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 13,690 (2.28%) 7612
48.798M
672.290B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 18,950 (0.47%) 5197
15.778M
298.685B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 30,150 (4.83%) 2924
6.263M
182.250B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,090 (0.10%) 1900
11.690M
117.928B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 35,270 (0.73%) 1535
2.149M
74.862B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 89,050 (3.00%) 873
1.225M
106.112B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 42,400 (1.44%) 717
1.151M
48.552B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 89,750 (1.43%) 568
272,698
24.498B
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 4,200 (12.06%) 127
736
3.190B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,537 (5.00%) 105
55,295
2.407B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 5,011 (15.99%) 53
337
1.907B
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 2,000 (3.94%) 16
120
262.380M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 7,500 (15.87%) 10
41
310.689M
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 3,500 (14.98%) 4
26
89.000M
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 8,090 (0.88%) 2
11
90.827M
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,777 (6.44%) 2
6,370
17.689M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 950,010 (3.53%) 2
15
14.250M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 5,937 (11.60%) 1
1
5.937M
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 10,000 (6.37%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 8,000 (0.50%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 3,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 401 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
معدني‌ دماوند (كدما) 217,390 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
باما (كاما) 187,190 (1.15%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 368,729 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,800 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 980,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خيابان آفريقا، بلوار اسفنديار، شماره 3، صندوق پستي 467-19615
تلفن شرکت: 22043353-22045658
نمابر شرکت: 22046166
وب سایت شرکت: http://www.mmdic.com
پست الکترونیک شرکت: info@mmdic.com
پست الکترونیک امور سهام: saham@mmdic.com
مدیر عامل: آقای سیدعبدالحمیدثمره هاشمی شجره