PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تابان نيرو سپاهان
تابان نيرو سپاهان ( تابا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:37:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 44,499 قیمت دیروز 45,875 تعداد معاملات 740 EPS 155
1,376     (%3.00) بیشترین قیمت 46,400 ارزش 63,174,497,050 P/E 289.2
قیمت پایانی 44,828 کمترین قیمت 44,499 حجم 1,409,273 حداکثر قیمت مجاز 47,251
1,047     (%2.28) اولین قیمت 46,400 حجم مبنا 426,558 حداقل قیمت مجاز 44,499
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 10:33:59   ارزش بازار (م ر) 2,779,336 تعداد سهام 62,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 44,499 932,262 229
0 0 0 44,500 377 2
0 0 0 44,550 977 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 45,875 44,551 47,305 3,289
6.110M
280.306B
1399/10/29 45,928 45,847 47,263 493
807,300
37.078B
1399/10/27 47,264 45,481 48,293 3,918
8.680M
410.264B
1399/10/24 46,887 46,887 46,887 268
734,628
34.445B
1399/10/23 45,522 45,998 45,998 107
301,831
13.884B
1399/10/22 44,659 45,661 45,661 125
252,418
11.526B
1399/10/21 43,487 41,729 44,309 2,201
4.409M
191.722B
1399/10/20 43,019 44,004 44,004 112
108,042
4.754B
1399/10/17 42,723 43,252 43,252 167
297,596
12.872B
1399/10/16 41,993 42,882 42,882 151
289,756
12.425B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 40,903 (1.22%) 928
1.412M
58.228B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,499 (3.00%) 740
1.409M
63.174B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,435 (5.00%) 629
2.113M
44.949B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,600 (0.11%) 553
1.234M
23.130B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,850 (4.97%) 542
3.680M
58.285B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 84
174,041
12.084B
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,500 (7.14%) 1
4
30.000M
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تكادو-سهامي عام- 23,926,708 38.590
شخص حقیقی 2,524,304 4.070
شركت توسعه فن آوران داده پرداززرفام-سهامي خاص- 805,662 1.290
شخص حقیقی 666,908 1.070
شخص حقیقی 635,984 1.020

چکیده