PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو ( رتكو ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 09:19:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 18,820 قیمت دیروز 18,620 تعداد معاملات 122 EPS -1875
200     (%1.07) بیشترین قیمت 19,390 ارزش 4,868,822,870 P/E -10.0
قیمت پایانی 18,670 کمترین قیمت 18,700 حجم 255,195 حداکثر قیمت مجاز 19,550
50     (%0.27) اولین قیمت 19,200 حجم مبنا 2,523,978 حداقل قیمت مجاز 17,690
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 9:19:20   ارزش بازار (م ر) 3,734,000 تعداد سهام 200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,590 18,820 18,980 546 1
1 590 18,810 18,990 2,000 1
2 817 18,800 19,000 6,913 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 18,620 17,250 19,050 1,590
7.557M
140.749B
1399/10/29 18,150 18,110 18,990 1,483
5.947M
107.961B
1399/10/27 19,060 18,820 20,350 1,677
7.588M
144.657B
1399/10/24 19,810 19,350 20,900 272
1.415M
27.438B
1399/10/23 20,360 20,180 21,180 653
2.592M
52.783B
1399/10/22 21,240 20,530 22,500 2,608
6.924M
147.084B
1399/10/21 21,610 21,500 21,610 693
2.629M
56.813B
1399/10/20 20,590 19,210 21,170 2,245
6.694M
137.826B
1399/10/17 20,170 19,710 21,770 2,281
7.453M
150.308B
1399/10/16 20,740 20,000 20,880 1,637
6.279M
130.223B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 932 783 569 691 588
1395/8/20 6 1395 932 783 410 691 398
1395/4/29 3 1395 932 778 233 691 196
1394/12/11 12 1395 932 2333 691 691 480
1394/12/11 12 1394 783 480

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,720 (2.52%) 455
1.049M
47.113B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 40,750 (0.84%) 237
392,654
16.145B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,240 (4.04%) 211
522,905
10.968B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,790 (4.57%) 182
393,469
6.208B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,820 (1.07%) 122
255,195
4.869B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 48
146,474
10.170B
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان مطهری خیابان کوه نور پلاک 18 واحد 11
تلفن شرکت: 88529728-36
نمابر شرکت: 88741040
وب سایت شرکت: http://www.techinco.net
پست الکترونیک شرکت: info@techinco.net
مدیر عامل: آقای رضا کامیابی