PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
جنرال مكانيك
جنرال مكانيك ( رنيك ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:05:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 21,435 قیمت دیروز 20,415 تعداد معاملات 567 EPS 1086
1,020     (%5.00) بیشترین قیمت 21,435 ارزش 39,477,464,767 P/E 19.5
قیمت پایانی 21,123 کمترین قیمت 20,210 حجم 1,857,945 حداکثر قیمت مجاز 21,435
708     (%3.47) اولین قیمت 20,210 حجم مبنا 2,186,366 حداقل قیمت مجاز 19,395
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 10:04:47   ارزش بازار (م ر) 31,684,500 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
73 714,062 21,435 22,215 223 1
1 500 21,430 22,885 5,020 2
1 2,330 21,380 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 20,415 20,101 21,030 2,258
6.459M
131.853B
1399/10/29 21,158 20,707 21,330 327
1.285M
26.619B
1399/10/27 21,796 21,726 22,380 596
2.124M
46.226B
1399/10/24 22,869 22,853 23,540 1,466
4.433M
101.377B
1399/10/23 24,055 23,763 25,457 1,439
4.056M
97.578B
1399/10/22 25,013 24,534 25,143 4,799
14.660M
366.689B
1399/10/21 23,946 23,961 23,961 526
2.111M
50.589B
1399/10/20 22,820 22,198 23,999 2,998
5.822M
132.848B
1399/10/17 23,366 23,237 24,240 2,224
6.226M
145.487B
1399/10/16 24,459 24,201 26,280 3,419
7.593M
185.726B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 41,000 (1.46%) 730
1.196M
49.438B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,499 (3.00%) 726
1.397M
62.612B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,435 (5.00%) 567
1.858M
39.477B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,850 (4.97%) 493
3.042M
48.158B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,710 (0.48%) 340
835,822
15.763B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 71
168,780
11.719B
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت پاياسامان پارس-سهامي خاص- 765,000,000 51.000
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 513,990,338 34.260

چکیده