PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
خدمات فني فولاد يزد
خدمات فني فولاد يزد ( خفولا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 09:16:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 69,434 قیمت دیروز 66,128 تعداد معاملات 44 EPS 1339
3,306     (%5.00) بیشترین قیمت 69,434 ارزش 9,975,860,516 P/E 50.5
قیمت پایانی 67,565 کمترین قیمت 69,434 حجم 143,674 حداکثر قیمت مجاز 69,434
1,437     (%2.17) اولین قیمت 69,434 حجم مبنا 330,481 حداقل قیمت مجاز 62,822
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 9:15:14   ارزش بازار (م ر) 4,053,900 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
495 3,928,910 69,434 0 0 0
2 1,788 69,343 0 0 0
2 2,886 69,096 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 66,128 66,128 66,128 181
437,012
28.899B
1399/10/29 64,202 64,202 64,202 416
1.340M
86.032B
1399/10/27 62,333 62,260 62,333 1,276
4.723M
294.400B
1399/10/24 60,518 59,764 63,370 2,359
5.572M
337.219B
1399/10/23 61,612 60,713 64,458 4,124
9.377M
577.740B
1399/10/22 62,590 62,141 65,983 2,629
13.853M
867.076B
1399/10/21 64,062 64,062 64,062 233
689,787
44.189B
1399/10/20 66,043 63,050 66,950 5,337
8.406M
555.127B
1399/10/17 65,000 65,000 65,000 349
1.094M
71.114B
1399/10/16 61,905 61,978 61,978 163
355,196
22.014B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,710 (2.54%) 397
958,316
43.033B
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 40,576 (0.41%) 210
360,990
14.854B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,850 (4.97%) 169
364,948
5.757B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,200 (3.85%) 163
403,864
8.436B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 19,100 (2.58%) 112
240,037
4.583B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 44
143,674
9.976B
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0


چکیده