PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مهندسي مرآت پولاد
مهندسي مرآت پولاد ( تپولا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:08:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 41,000 قیمت دیروز 40,411 تعداد معاملات 772 EPS 796
589     (%1.46) بیشترین قیمت 41,623 ارزش 51,252,396,913 P/E 51.9
قیمت پایانی 41,310 کمترین قیمت 40,120 حجم 1,240,679 حداکثر قیمت مجاز 41,623
899     (%2.22) اولین قیمت 41,620 حجم مبنا 499,351 حداقل قیمت مجاز 39,199
تاریخ آخرین معامله 1399/11/1 - 10:07:30   ارزش بازار (م ر) 5,203,820 تعداد سهام 125,970,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 806 40,750 41,000 1,904 3
5 3,531 40,660 41,180 2,875 2
1 2,000 40,610 41,200 3,778 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/30 40,411 39,148 41,568 1,171
4.074M
164.646B
1399/10/29 40,358 39,357 39,357 79
88,689
3.491B
1399/10/27 40,574 38,050 42,054 2,833
7.463M
302.810B
1399/10/24 40,052 40,052 40,052 160
521,335
20.881B
1399/10/23 38,886 38,886 38,886 140
526,838
20.487B
1399/10/22 37,754 36,020 37,905 419
1.280M
48.310B
1399/10/21 36,801 36,634 38,840 1,517
2.165M
79.670B
1399/10/20 37,766 37,249 39,552 1,083
1.700M
64.211B
1399/10/17 38,401 37,071 38,585 1,299
2.911M
111.790B
1399/10/16 36,748 36,000 36,881 340
534,945
19.719B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 41,000 (1.46%) 772
1.241M
51.252B
تابان نيرو سپاهان (تابا) 44,499 (3.00%) 727
1.397M
62.619B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,435 (5.00%) 572
1.891M
40.193B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 15,850 (4.97%) 505
3.246M
51.393B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 18,800 (0.97%) 373
898,581
16.936B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 69,434 (5.00%) 72
168,872
11.725B
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-10000-1400/02/12 (ضپنا2000) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-12000-1400/02/12 (ضپنا2001) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-14000-1400/02/12 (ضپنا2002) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16000-1400/02/12 (ضپنا2003) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-18000-1400/02/12 (ضپنا2004) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-20000-1400/02/12 (ضپنا2005) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24000-1400/02/12 (ضپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-28000-1400/02/12 (ضپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32000-1400/02/12 (ضپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-36000-1400/02/12 (ضپنا2009) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-10000-1400/02/12 (طپنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-12000-1400/02/12 (طپنا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-14000-1400/02/12 (طپنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16000-1400/02/12 (طپنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18000-1400/02/12 (طپنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-20000-1400/02/12 (طپنا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24000-1400/02/12 (طپنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-28000-1400/02/12 (طپنا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32000-1400/02/12 (طپنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-36000-1400/02/12 (طپنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 6,115 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تكادو-سهامي عام- 65,854,050 52.270
شخص حقیقی 2,839,601 2.250
شخص حقیقی 1,566,035 1.240
شخص حقیقی 1,300,000 1.030

چکیده